Ludvigsens Legat

www.ludvigsenslegat.dk

 

 

 

Støtte til udsatte børn og unge

Om legatet»

Ludvigsens legat er opkaldt efter brødfabrikant E.H. Ludvigsen og hustru. Ægteparret døde barnløst og efterlod sig betydelige midler til gavn for vanskeligt stillede børn og unge.

Legatet har i dag en formue på ca. 26 mio. kr. Der uddeles for tiden ca. 800.000 kr. om året i støtte.

Legatet er omfattet af fondslovgivningen og ledes af en bestyrelse.

Legatets formueforvaltning varetages af Nordea Bank.

Udgangspunktet for investeringspolitikken er at sikre formuen, men også sådan, at den udvikler sig, så der fremover er et rimeligt beløb til uddeling i overensstemmelse med legatgivernes ønsker.

Under hensyn hertil er formuen anbragt i såvel obligationer som aktier, men med en overvægt på obligationer.

Kontakt til Ludvigsens legat kan alene ske ved e-mail:

Adresse »

    Legatets bestyrelse


Fhv. adm. direktør Anette  Laigaard, formand


Fhv. socialdirektør

John Lysholm Jepsen


Fhv. departementschef

Finn Mortensen