Ludvigsens Legat

www.ludvigsenslegat.dk

 

 

 

Støtte til udsatte børn og unge

Hvordan søges der om støtte»

Ansøgning kan kun indsendes som vedhæftet fil med e-mail.

Der kræves dokumentation for afholdte udgifter.

Inden udbetaling af støtte, skal ansøger bekræfte, at projektet fortsat er aktuelt, og at støtte fortsat ønskes.

Der skal ikke benyttes ansøgningsskema.

Legatets bestyrelse afholder 2-4 møder om året. Mødetidspunkterne annonceres på hjemmesiden samtidig med ansøgningsfristen for ansøgninger, der ønskes behandlet på det pågældende møde.

Ansøgningen bliver i første omgang behandlet af legatets administrator, som beslutter, om ansøgningen skal forelægges for legatets bestyrelse på bestyrelsesmøde.

Ansøgningerne bliver altid besvaret med e-mail. Svar kan forventes indenfor en måned efter bestyrelsesmødet.

Ved tidsbestemte aktiviteter skal ansøgningen indsendes inden aktiviteten påbegyndes. Der kan ikke påregnes støtte til aktiviteter, iværksat før meddelelse om støtte er sendt til modtageren.

Ved flerårige projekter kan der stilles krav om årlig afrapportering. Der kan kun afholdes udgifter, som beskrevet i ansøgningen og tilsagnet om støtte. Ved væsentlige ændringer i aktiviteterne skal legatet underrettes, og ændringer skal godkendes, før der afholdes udgifter.