Ludvigsens Legat

www.ludvigsenslegat.dk

 

 

 

Støtte til udsatte børn og unge

Hvad kan der ydes støtte til»

Udgangspunktet er, at støtten skal være til aktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge.

Aktiviteterne skal derfor være til gavn for børn og unge, som kan betegnes som en risikogruppe.

 Der kan fx være tale om børn og unge fra et særligt geografisk område, eller unge med et psykisk eller fysisk handicap, med alvorlig sygdom eller grupper af børn eller unge med særlig belastet adfærd.

Initiativer, som retter sig mod følgende grupper af børn og unge, vil især komme i betragtning:

Unge med psykiatriske lidelser.

Fysisk handicappede, specielt mindre handicapgrupper.

Kriminalitetstruede unge

indvandrere og flygtninge

Alkohol- og stofmisbrugere eller børn af disse

Legatet sigter mod støtte til børn og unge op til omkring 25 år.

PÅ seneste bestyrelsesmøde  blev bevilget støtte på i alt 134.000 kr. Der forventes ydet yderligere ca. 100.000 kr. i støtte i år til allerede indkomne ansøgninger.

Næste bestyrelses-møde forventes afholdt primo april 2011. For at komme i betragtning til støt-te skal ansøgning være indsendt senest 1. marts 2011.

 Eksempler på det, der ikke støttes:

 

Opgaver, der klart bør løses af det offentlige

 

Generelt foreningsarbejde

 

Uddannelse af ansatte

 

Etablerings- og driftsudgifter til dag- og døgninstitutioner

 

Støtte til løbende driftsudgfter

 

Studierejser

 

Ferierejser og koloniophold

 

Anskaffelse af normalt inventar og udstyr i institutioner.

 

Forskning

 

Produktion af film og bøger

 

Støtte til enkeltpersoner

Der ydes for tiden ikke studiestøtte til enkeltpersoner.